مزایده 150 متر لوله جدار کارکرده - آگهی 51123

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار  3943
نام دستگاه مزایده گزار مرکز تحقیقات و آموزش کشور 
شماره مزایده 1098003943000009
نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع  10
عنوان مزایده فروش 150 متر لوله جدار کارکرده 14 اینچ به ضخامت 5 میلی متر در ایستگاه تحقیقاتی کازرون چنارشاهیجان 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.7.17 ساعت 11 تا تاریخ 98.7.28 ساعت 8
مهلت بازدید از تاریخ 98.7.17 تا تاریخ 98.7.20 از ساعت 10تا ساعت 19
توضیحات هزینه حمل و بارگیری بر عهده برنده مزایده می باشد 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.7.20 ساعت 20 تا تاریخ 98.7.28 ساعت 8
زمان بازگشایی تاریخ 98.7.28 ساعت 8:11
زمان اعلام برنده تاریخ 98.7.29 ساعت 19
شماره تماس:07137204080
نمابر:07137235156
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی