مزایده خودرو پراید مدل 1390 - آگهی 51119

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار  3781
نام دستگاه مزایده گزار بانک توسعه تعاون 
شماره مزایده 1098003781000001
نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی 
شماره مزایده مرجع 3699/98/2
عنوان مزایده مزایده اموال منقول خودرو بانک توسعه تعاون 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.7.17 ساعت 14 تا تاریخ 98.8.1 ساعت 14
مهلت بازدید از تاریخ 98.7.17 تا تاریخ 98.7.30 از ساعت 8 تا ساعت 16 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.7.17 ساعت 15 تا تاریخ 98.8.1 ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 98.8.4 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 98.8.4 ساعت 18
شماره تماس:07633333310
نمابر:07633344011
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی