مزایده خودروهای مازاد - آگهی 51097

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی 21/م/98
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای مازاد قابل پلاک گذاری به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط-  مشارکت در تاسیس، ساخت، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری بخش رادیوتراپی بیمارستان امام علی (ع) آمل براساس فهرست پیوست اسناد مزاده اقدام نماید از متقاضیانی که آمادگی شرکت در مزایده  را دارند جهت در یافت اسناد و تحویل پیشنهاد طبق برنامه زمان بندی ذیل بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل دعوت بعمل می آید.
مهلت دریافت اسناد از مزایده گزار از روز شنبه مورخ 98.07.20 تا روز چهارشنبه مورخ 98.08.01
مهلت تحویل پیشنهاد به مزایده گزار تاساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1398.08.11
 مبلغ تضمین شرکت در فرایند  ارجاع کار به شرح مندرج در اسناد مزایده به صورت نقدی واریز به حساب 272790485 بانک رفاه یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار سررسید ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد
محل دریافت اسناد و تحویل پشنهادات
دریافت اسناد ساری ، سه راه جویبار ، ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره تدارکات
تحویل پیشنهاد ساری ، سه راه جویبار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران طبقه چهارم دفتر حراست دانشگاه کد پستی 4815733971
زمان گشایش پیشنهادها زمان تسکیل جلسه کمیسیون مزایده روز دوشنبه مورخ 98.08.13 ساعت 8 طبقه همکف- دبیرخانه کمیسیون مناقصات
پرداخت هزینه کارشناسی خودروها و کلیه هزینه های متعلقه بالمناقصه بعهده برنده یا برندگان مزایده می باشد
اداره خدمات دانشگاه با شماره تلفن 33044120-011 آقای دهقان آماده پاسخگویی به سوالات  در مورد خودروها می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی