مزایده یک دستگاه فتوکپی و یک دستگاه پرینتر - آگهی 51095

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462736800092
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده وفروش اموال منقول         

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه فوق اجرایی با توجه به عدم تادیه 2 قسط از محکوم به ، به میزان 40/000/000  ریال اموال ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات وقیمت آن را به شرح ذیل اعلام نموده است.

یک دستگاه فتوکپی ساخت شرکت توشیبا مدل e.studio16dp1640  سالم و مستعمل قابلیت کپی تا برگه به قطع a3  دارای بدنه شیری رنگ و فاقد کلید استارت با قیمت 24/000/000 ریال .

یک دستگاه پرینتر سه کاره ساخت شرکت سامسونگ مدل csx-4521f سالم و مستعمل دارای بدنه  شیری رنگ  به قیمت 18/000/000 ریال

لذا طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز شده وحضوری می باشد هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد که می بایست ده درصد ثمن مزایده را نقدا پرداخت و الباقی ثمن را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و پس از پرداخت کل مبلغ و جری تشریفات قانونی نسبت به نقل و انتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد . ضمنا" شرط شرکت در مزایده ارائه یک فقره  چک تضمینی ( رمز دار ) معادل ده درصد نظریه کارشناس در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود میباشد .

مکان مزایده : دفتر اجرا احکام مدنی دادگستری شاهرود  ---زمان مزایده روز سه شنبه  مورخ 1398/08/14 ساعت 10  الی 10/30

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود-غضنفری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی