مزایده یکدستگاه تراش ،یک دستگاه پرس مکانیکی،6 عدد تیرآهن و... - آگهی 51092

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523100245
تاریخ صدور:1398/07/18

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 962983 اجرای احکام مدنی شعبه اول له خانم ها ژاله و گیتی هردو کلانتری با وکالت آقای عبداله ثریای ظفر و علیه آقایان حسن و علی اصغر و علی همگی برزگر اکرامی و خانم ها برزگر اکرامی به خواسته ریال از بابت اصل خواسته و نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیهم توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/08/19 روز شنبه از ساعت 11 تا 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه اول به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

اموال مورد مزایده عباتند از : یکدستگاه تراش 2 متری ساخت شرکت ماشین سازی تبریز مدل تی ان 50 آ به شماره سریال 1370729 ساخت 1354 با کلیه متعلقات به قیمت500/000/000 ریال .

1-یک دستگاه سنگ تخت مدل بی پی اچ 320 آ ساخت توز کشور چکسلواکی به شماره سریال 178863 دارای میز به ابعاد 30*100 سانتیمتر به قیمت 580/000/000 ریال

2-یک دستگاه پرس مکانیکی خوابیده مارک کارجس -هامرز مدل پی 260 با ظرفیت 320 ک ان و شماره سریال 84/0567-85 دارای موتور 4 کا دیلیو با دور 100 آر پی ام به همراه فیدر ورق و قالب با لب برگردان مربوطه به همراه 520/000/000 ریال

3- 24عدد خرپا جهت استفاده در بالای سوله به طول هر طرف حدود حدود 10 متر ساخته شده از 2 عدد قوطی آهنی سایز حدود 14 وبرخی ساخته شده از یک عدد قوطی آهنی سایز 13/5*30 سانتیمتر در حدود 9240 کیلوگرم به قیمت 277/200/000 ریال

4- 6 عدد تیرآهن جوش خورده بصورت لانه زنبوری ساخته شده از آهن سپری با پایه 10 سانتیمتر و عرض 26/5 سانتیمتر و ضخامت 8 میلیمتر و طول هریک 8 متر به مقدار 1075 به قیمت 32/250/000 ریال

5- 8 عدد تیرآهن با عرض بال 20 سانتیمتر و ارتفاع 33 سانتیمتر و ضخامت 10 میلیمتر بصورت بازودار به طول هریک 15 متر به وزن 6000 کیلوگرم به قیمت 180/000/000 ریال ارزیابی و طی مزایده به فروش می رسد.و اموال در تصرف احدی از محکوم علیهم میباشد.

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی