مزایده یک دستگاه یخچال فریزر ، یک دستگاه کامپیوتر و.... - آگهی 51090

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461778300045
تاریخ صدور:1398/07/18

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کلاله

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
در پرونده کلاسه970261 احکام حقوقی شعبه اول احکام مدنی شهرستان کلاله محکوم علیه نور محمد بابائی محکوم است به پرداخت فعلا 42000000 ریال در حق محکوم له بانک ایران زمین و پرداخت مبلغ 1000000 ریال بابت هزینه های اجرایی در حق دولت که در قبال آن یک دستگاه یخچال فریزر ایستاده دارای اب سرد کن 22 فوت با مارک سینور به مبلغ 30000000 ریال و یک دستگاله گاز فر 5 شعله با مارک پرشین مستعمل به قیمت 5000000ریال و یک دستگاه کامپیوتر مستعمل مدل ال جی به همراه کیس و متعلقات به مبلغ 7000000ریال توقیف گردیده است که از طریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش می رسد:

1- حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ بشرح فوق اعلام گردیده است.

2- مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.موعد مزایده روز شنبه مورخه1398/08/18از ساعت 10 الی 11 ظهر می باشد.مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کلاله می باشد. متقاضیان می توانند پنچ روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می شود.برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی را فی المجلس به صندوق دادگستری کلاله تودیع، الباقی را در مهلت یک ماهه به حساب مذکور واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کلاله نماید ، در غیر اینصورت مبلغ واریزی در حق صندوق دولت ضبط می گردد.

در ضمن مزایده برای مرحله دوم است

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی