مزایده قطعات آهنی و استیل مازاد و ضایعاتی،ضایعات کابل و ترانس،جرثقیل و... - آگهی 51079

منقضی شده
شرح آگهی :

اصلاحیه آگهی مزایده 
شماره 98.01 نوبت دوم 
مزایده گذار: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران – طرح نیروگاه اتمی بوشهر
موضوع مزایده:
موضوع مزایده عبارت است از :
قطعات آهنی و استیل مازاد و ضایعاتی، ضایعات کابل و ترانس، جرثقیل، لوازم و قطعات الکتریکی مازاد و ضایعاتی، مبدل های حرارتی و تیتانیومی، مقره، تجهیزات مازاد و ضایعاتی از قبیل رادیاتور، کابل جمع کن، پرس هیدرولیکی، پمپ و ... (مجموعا به وزن تقریبی 900 تن – سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
تضمین شرکت در مزایده: معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی به یکی از صورت های زیر در وجه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
-    ضمانت نامه بانکی
-    واریز به حساب جام به شماره 20511021.48 نزد بانک ملت
محل استقرار موضوع مزایده: بوشهر – سایت نیروگاه اتمی
مهلت بازدید و خرید اسناد مزایده: داوطلبین می توانند جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از موضوع مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98.07.24 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500000 به حساب جام 20511021.48 نزد بانک ملت، به امور قراردادها و حقوقی طرح نیروگاه اتمی بوشهر مراجعه نمایند. بازدید هر روز ساعت 9 صبح به استثناء روزهای تعطیل انجام می شود.
ضمنا همراه داشتن کارت شناسایی (شناسنامه. کارت ملی یا گواهینامه) الزامی است.
تاریخ و محل تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت: داوطلبین می بایست تا ساعت 14 مورخ 98.08.13 پاکت های پیشنهاد خود را به دبیرخانه طرح نیروگاه اتمی بوشهر تحویل نمایند. (بهای پیشنهادی می بایست به عدد و حروف نوشته شده و در پاکت لاک و مهر شده قرار داده شود.)
تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: راس ساعت 15 مورخ 98.08.13 در سالن کنفرانس طرح نیروگاه اتمی بوشهر
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و تکالیف قانونی دستگاه مزایده گذار می باشد.
برنده مزایده موظف است ظرف ده روز از تاریخ نامه پذرش پیشنهاد نسبت به تسویه حساب خود اقدام نماید.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن 31117145-077 تماس حاصل نمایید.
طرح نیروگاه اتمی بوشهر – بخش قراردادها و حقوقی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی