مزایده یک دستگاه وانت تویوتا  - آگهی 51045

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده اقساط یک دستگاه وانت تویوتا 
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد یک دستگاه وانت تویوتا بلااستفاده و اوراقی خود  را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند
متقاضیان می توانند از تاریخ 98.7.16  لغایت 98.7.28 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس: ایلام بلوار دانشجو نسبت به درافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند .
شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانکی را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98.7.28 تحویل دبیرخانه ستاد استان نماید.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال می باشد 
فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس http://setadiran.ir می باشد هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد
تلفن های تماس: ستاد استان 3 - 2229001-0843- داخلی 209
سایت آبفار استان ایلام www.abfar-ilam.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور http://tender.nww.co.ir
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد جهت شرکت در مزایده http://setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی