مزایده یکدستگاه خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 - آگهی 51021

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده 
شهرداری قره بلاغ در نظر دارد نسبت به مزایده یکدستگاه خودرو نیسان کمپرسی مدل 89 طبق قیمت کاشنارسی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می شود حداکثر 10 روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت اخذ فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت هرگونه سوال با شماره 07153453737 تماس فرمایید. 
ارائه ضمانتنامه به میزان 5 درصد مبلغ پایه الزامی است.
شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 
برندگان اول ، دوم و سوم مزایده در صورت عدم انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی