مزایده فرز عمودی سی ان سی،دریل ستونی ،جرثقیل پایه دار و.... - آگهی 51009

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523100243
تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 980221 اول مدنی و 980879 اول مدنی و980773 اول مدنی بر له آقای مجید امجد سردرودی با وکالت آقای ابوالحسن حق نواز و بر علیه 1-آقای امیر حاتمی هروی 2-آقای حیدر علیاری کیقباد به خواسته 962/004/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 5درصد از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/08/14 روز سه شنبه از ساعت 10 تا 11 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی اول تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه اول به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان نصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

اموال مورد مزایده عباتند از : 1- فرز عمودی سی ان سی به مارک بیور وی سی نارک 45 سیتم کنترل جی فانوم به ابعاد 2200*200 میلی متر بدون مشخصات فنی به قیمت 800/000/000 ریال

2- قطعات ریخته گری شده در پالت های چوبی به تعداد حدود 435 عدد و در حدود 2000 کیلوگرم که در صورت تکمیل شدن قطعات از لحاظ تراشکاری از قرار هر کیلوگرم بمبلغ 32/000 ریال جمعا به مبلغ 64/000/000 ریال ارزیابی شده است.

3- کمپرسور هوا به مارک هوایار تیپ اچ وای 4000/8 به شماره سریال 220237 سال ساخت 2016 دارای دو عدد مخزن هوای فشرده به حجم هر عدد 1000 لیتر به مبلغ 22/000/000 ریال

4-دریل ستونی مدل سابو استاندارد 40 به مارک هیکرت به شماره سریال 20293 ساخت کشور آلمان به قیمت 100/000/000 ریال

5-جرثقیل پایه دار سازه از قوطی 9*9 سانتی متر و پل از تیرآهن لاله زنبوری به طول 240 ساتی متر از نوع زنجیری دستی و قابل حرکت روی پل به قیمت 35/000/000 ریال جمعا به مبلغ 1/021/000/0000 ریال میباشد.و دستگاها در انباری و در ید حافظ اموال میباشد.

دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز :رزاقی خضرلو

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی