مزایده یکدستگاه خودرو مینی بوس مدل 90و دودستگاه خودرومینی بوس - آگهی 51007

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده یک مرحله ای نوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان در نظر دارد یک دستگاه خودرو مینی بوس قابل شماره گذاری مدل 90 به شماره 1098003398000005 و دو دستگاه خودرو مینی بوس غیرقابل شماره گذاری به شماره 1098003398000006 و به شماره های پارتی 1198003398000008 و 1198003398000009 ثبت در سامانه ستاد ایران را از طریق مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98.10.2 تا 98.10.5  به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR و جهت رویت خودروهای مذکور از تاریخ 98.10.2 تا 98.10.17 به استادیوم قدس مراجعه نمایند. 
بدیهی است آگهی مزایده مندرج در روزنامه همدان پیام به شماره های 3644 و 3645 مورخه 26 و 27 آذرماه 98 باطل اعلام می گردد 
اداره حقوقی اداره کل ورزش و جوانان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی