مزایده تعداد 3دستگاه خودرو - آگهی 50997

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شماره 1098003070000001 
نوبت دوم 
دیوان محاسبات استان بوشهر در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت WWW.SETADIRAN.IR با شماره مزایده 1098003070000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت ساعت 8 مورخ 98.7.17 
تاریخ بازدید: از تاریخ 98.7.24 لغایت 98.7.29 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 98.8.9 
مکان بازدید به نشانی: 
بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - اداره کل دیوان محاسبات استان بوشهر 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد 
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارایه پیشنهاد از خودرو موضوع مزایده بازدید به عمل آورید 
3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های لیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934 - 021 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی