مزایده بشکه های فلزی ضایعاتی و تسمه های فلزی ضایعاتی - آگهی 50996

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده محدود شماره 88 شرکت کویر تایر 
شرکت کویر تایر در نظر دارد بشکه های فلزی ضایعاتی و تسمه های فلزی ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده یکجا به فروش رساند از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.7.22 در پاکت دربسته به شرح پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده پاکت ب: تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقلام ضایعاتی از مورخ 98.7.15 الی 98.7.22 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند . شرکت کویر تایر در رد یک یا همه پینشهادها مختار است
روابط عمومی شرکت کویر تایر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی