مزایده پیکاب دو کابین،مزدا دوکابین BI2000،آهن آلات ضایعاتی،انواع الکتروموتور و.. - آگهی 50972

منقضی شده
شرح آگهی :
فراخوان مزایده عمومی 
شماره 98/1
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در نظر دارد تعدادی از خودروها و اقلام خود را به شرح مندرج در اسناد مزایده از   طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir
1- تاریخ انتشار آگهی مزایده در ستاد: ساعت 8 روز شنبه 98.7.20
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از طریق ستاد: از ساعت 14.30 روز شنبه تاریخ 98.7.20  تا ساعت 14.30 روز 3شنبه تاریخ 98.7.30 
3- تاریخ بازدید از خودروهای موضوع مزایده: از ساعت 9 روز 1شنبه تاریخ 98.7.21 تا ساعت 13 روز 2شنبه تاریخ 98.7.29 
4- آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهادها از طریق ستاد: تا ساعت 14.30 روز شنبه تاریخ 98.8.11 
5- زمان گشایش پیشنهادها از طریق ستاد: ساعت 8 روز 1شنبه تاریخ 98.8.12 
6- زمان اعلام برنده مزایده از طریق ستاد: ساعت 10 روز 5شنبه تاریخ 98.8.16 
7- آخرین مهلت زمانی ارسال فیزیکی پاکت های الف و ب شامل پاکت تضمین شرکت در فرایند مزایده و اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 14.30 روز شنبه تاریخ 98.8.11
شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی می باشد
- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال پیشنهاد گشایش پاکات اعلام به برنده واریز وجه توسط نفر برنده مزایده و تحویل کالا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد انجام می گردد
- مزایده گران بایستی قبل از درج پیشنهاد قیمت در ستاد از خودروهای موضوع مزایده در محل استقرار آنها واقع در کرمانشاه بلوار دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه بازید به عمل آورند
- مزایده گران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری ستاد: 41934-021
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768
دفتر ثبت نام استان کرمانشاه: 38220705-083
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است
ردیف نوع خودرو رنگ شماره انتظامی مدل مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال ملاحظات
 1 پیکاب دو کابین دی ایکس سفید روغنی  11 الف 412 1384 20.000.000

فایل عکس ضمیمه تقریبا سالم - موتور روشن- سند دارد- لوازم جانبی ندارد

2 مزدا دو کابین BI2000  نقره آبی متالیک 678 الف 11 1389 10.000.000

فایل عکس ضمیمه تصادفی  - موتور خاموش- سند دارد- لوازم جانبی ندارد

3 انواع آهن آلات ضایعاتی - شیرآلات- سیلندر- تانکر پلی اتیلن 31.900.000 فایل عکس ضمیمه 
4 انواع ترانسفورماتور - پوسته ترانسفورماتور - تابلو برق 4.350.000 فایل عکس ضمیمه 
انواع الکتروموتور و پمپ شناور عمودی و افقی 628.250.000 فایل عکس ضمیمه 
6 انواع لوله چدن داکتیل با سایز 250 میلی متر 30.000.000 فایل عکس ضمیمه 
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی