مزایده یک دستگاه کامیونت کمپرسی آذرخش مدل 89 - آگهی 50961

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده 
دهیاری روستای بربرقلعه به استناد ماده 25 آئین نامهمالی و معاملاتی دهیاری با مصوب شماره 46 مورخه 1398.6.31 شورای اسلامی و مجوز شماره 98.47310 مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان اقدام به فروش یک دستگاه کامیونت کمپرسی آذرخش به شماره پلاک 39 ع 587 ساخت 89 با قیمت پایه کارزشناسی مورد تایید کمیسیون معاملات به مبلغ 430000000 ریال چهارصد و سی میلیون ریال از طریق مزایده با شرایط ذیل می نمایند.
1- مزایده به صورت حضوری از طریق حراج انجام می شود.
2-  مبلغ 21500000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده دهیاری بربر قلعه به شماره 10666747002 نزد بانک ملی واریز و فیش بانکی قبل از روز مزایده نهایت تا روز 1398.7.30 به دهیاری تحویل شود.
3- در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و کلیه هزینه های آگهی و مالیات و عوارض به عهده خریدار می باشد.
4- جهت بازدید از کامیونت روزهای غیر تعطیل در محل دفتر دهیاری در روستای بربرقلعه مراجعه شود.
5- محل برگزاری مزایده در دفتر دهیاری در روستای بربرقلعه در روز سه شنبه مورخه 1398.7.30 در ساعت 10 صبح به صورت حضوری برگزار می شود.
شماره تلفن دهیاری جهت هماهنگی 09113769533 بیصوت دهیار
شماره تلفن مسئول مالی دهیاری جهت هماهنگی 09119742824
دهیاری بربرقلعه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی