مزایده یکدستگاه سواری پراید GTXI،دودستگاه سواری پژو GLX405 - آگهی 50952

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد خودروهای ذیل را براساس شرایط ذکر شده به شرح مشخصات، اطلاعات و جزئیات مندج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
نوع مزایده عمومی 

ردیف  موضوع مزایده مبلغ تضمین ریال  هزینه خرید اسناد  شماره مزایده
 1 فروش یک دستگاه سواری پراید GTXI دوگانه سوز مدل 1384  20.000.000 100.000 1098001316000004
2 فروش یک دستگاه سواری پژو GLX405 دوگانه سوز مدل 1383  20.000.000 100.000 1098001316000005
3 فروش یک دستگاه سواری پژو GLX405 دوگانه سوز مدل 1383  20.000.000 100.000 1098001316000006

1. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ 98.7.17 لغایت 98.7.22
2.کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد
3. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز 2شنبه مورخ 98.8.6
4. تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز چهارشنبه مورخ 198.8.8 راس ساعت 9 صبح می باشد
5. امکان بازدید از خودروها مورد مزایده با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین امکان پذیر می باشد 
مهلت بازدید از تاریخ 98.7.22 لغایت 98.8.2 از ساعت 9 لغایت 13 می باشد 
 6- ارسال پاکت الف (اصل تضمین شرکت در مناقصه) به آدرس قزوین انتهای بلوار نوروزیان بلوار حج بن بست اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین - اداره حراست الزامی است
7. مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد
8. سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطلاع مزایده گران خواهد رسید 
9- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین، چهارصد دستگاه، انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
10. اطلاعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه WWW.SETADIRAN.IR در استان قزوین 02833241067و مرکز تماس 02127313131 می باشد
11- پاکت کارشناس رسمی قیمت پایه مربوط به خودروهای مورد مزایده در روز جلسه گشایش پاکات بازگشایی خواهد شد 
12- لازم به ذکر است مالیات بر ارزش افزوده به قیمت پیشنهادی مزایده گر افزوده خواهد شد 
نوبت اول 98.7.17 
نوبت دوم 98.7.18 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی