مزایده واگذاری معدن دفع زباله شهرداری - آگهی 50941

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری 
نوبت دوم
بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند شهرداری بندر دیر در نظر دارد معدن دفع زباله شهرداری (ساخت، بهره برداری و واگذاری) با حجم سرمایه گذاری 24 میلیارد ریال برای 50 تن زباله روزانه در قالب bot بامدت قرارداد 10 ساله براساس مصوبه شماره 972 مورخ 98.5.20 شورای اسلامی شهر دیر از طریق مزایده حضوری در دو نوبت به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای توان مالی و سوابق تجربی با ارزیابی مثبت و تجربه کافی در ارتباط با موضوع مزایده باشند واگذار نماید
مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه یا واریز نقدی به مبلغ 500000000 ریال به شماره حساب 0107412776005 نزد بانک ملی
مزایده حضوری در ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 98.7.24 در سالن اجتماعات شهرداری بندر دیر برگزار می گردد
گردد
هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد
در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط و مزایده به برنده بعدی واگذار خواهد شد
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در سایت SHAHRDARIDAYYER.IR مندرج می باشد
مدت قرارداد 10 ساله می باشد
نوبت دوم": 98.7.18

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی