مزایده واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی - آگهی 50936

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شهرداری باقرشهر (تجدید مزایده) 
 شهرداری باقرشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یکساله جمع آوری ضایعات خانگی را از طریق  مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط (جمع آوری پسماند خشک) که دارای رتبه از سازمان پسماند شهرداری تهران می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند
مهلت زمانی دریافت اسناد از ساعت 10 روز سه شنبه 98.10.03 لغایت ساعت 19 روز شنبه 98.10.07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از ساعت 8 روز یکشنبه 98.10.08 لغایت ساعت 19 روز سه شنبه 98.10.17 
زمان بازگشایی پاکت های ساعت 11 روز چهارشنبه 98.10.18 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطلاعات بیشتر د رخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: جاده قدیم تهران قم روبروی شهر سنگ شهرداری باقرشهر امور مالی واحد امور قراردادها شماره تماس 55203710 داخلی 324 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021 
دفتر ثبت نام 85193768-88969737 
موضوع: اجاره جمع آوری ضایعات خانگی باقرشهر 
قیمت کارشناسی ماهیانه: 1.500.000.000 ریال
سپرده شرکت در مزایده: 900.000.000
شمازه مزایده در سامانه: 5098090592000007 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی