مزایده خودرو تویوتا پارس 1300مدل 2008 - آگهی 50932

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460013200010
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 970070 له آقای امیرمحمد مددی و خانم مهرو مددی علیه خانم معصومه صادقیان و خانم فیروزه مددی مبنی بر تقسیم ترکه به همین منظور ترکه شامل یک دستگاه خودرو سواری به شماره انتظامی 993 ط 35 ایران 66 موردکارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. مشخصات خودرو: شماره انتظامی:993 ط 35 ایران 66، نوع: سواری، سیستم و تیپ: تویوتا پارس 1300، مدل: 2008 میلادی، رنگ: مشکی متالیک، شماره شاسی: 923584019540، شماره موتور: 5037907، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 4، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت 5 نفر. وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید: اطاق؛ بدنه: دارای خوردگی جزئی، داشبورد: در حد مدل، صندلی و تودوزی: در حد مدل، قابلیت شماره گذاری: دارد، موتور: سالم، گیربکس: سالم، دیفرانسیل: سالم، تایرها: 60%. قیمت پایه خودرو برای مزایده مبلغ 1/100/000/000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد میلیون ریال کارشناسی و ارزیابی گردید و مقرر است مورخ1398/07/30ساعت 09:00الی 10:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به نشانی: تهران،تجریش، خیابان فناخسرو به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه 108مجتمع قضایی عدالت تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی