مزایده پاکت بازوغلطان  - آگهی 50930

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول 648-98
سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش 100 عدد پاکت باز و غلطان با قیمت کارشناسی از طریق حراج حضوری به شرح جدول زیر اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید در ساعات اداری به واحد موتوری سازمان مدیریت پسماند واقع در کمربندی امام خمینی - جنب پل شهیدان دست بالا مراجعه و جهت شرکت در مزایده روز یکشنبه مورخ 98.7.28 راس ساعت 13 در محل سازمان مدیریت پسماند واقع در بولوار استقلال نبش کوچه 36 حضور یابند.

شرح مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
100 عدد پاکت بازوغلطان  80.000.000

شرایط مزایده:
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده حضوری، به صورت الف: ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز با شناسه ملی: 14003513811 و کد اقتصادی: 411451986884 ب: فیش واریز نقدی به شماره حساب 100828259373 بانک شهر شعبه کریم خان زند (قابل واریز د تمام شع) به نام سازمان مدیریت پسماند شهردای شیراز (وجه نقد و چک شخصی قابل قبول نمی باشد)
2- برنده مزایده موظف است حداکثر یک هفته پس از ابلاغ برنده نسبت به انعقاد قرارداد مطابق اسناد مزایده اقدام نماید، در غیر این صورت سپرده ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
4- هزینه درج آگهی، کارشناسی و 5 درصد مبلغ کل پیشنهادی به عنوان عوارض شهرداری بر عهده برنده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان می بایست با در دست داشتن فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز 5شنبه  98.7.25 به واحد قراردادهای سازمان مدیریت پسماند مراجعهو نسبت به تحویل اقدام نمایند.
6- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تفن های 40- 36499236 داخلی 251 واحد قراردادهای سازمان تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی 619661
اداره کل ارتباطات و امور بین المللی شهرداری شیراز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی