مزایده سوله ،جرثقیل سقفی،تراش معمولی توز چک ،پرس هیدرولیک،دستگاه رول بازکن و.... - آگهی 50929

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468611400048
تاریخ صدور:1398/07/16

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول شرکت ورشکسته حنیفارم

مزایده (الف) شش دانگ پلاک ثبتی 24/9 ملکی شرکت ورشکسته حنیفارم و(ب) ماشین آلات و تجهیزات آن  در تاریخ 1389/08/12 روز یکشنبه  ساعت  9 صبح در محل شرکت به آدرس  اراک سه راهی خمین ابتدای محور اراک قم  به سبک چوب زنی  بفروش  می رسد و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته خواهد و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ خواهد شد و الباقی آن ظرف یکماه بایستی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت الباقی در فرجه قانونی مبلغ ده درصد پرداختی  به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده ابطال خواهد شد.توضیح اینکه  ملک و ماشین آلات و تجهیزات به صورت یکجاه به فروش می رسد 

الف :مشخصات عرصه ملک : مساحت عرضه 10035مترمربع  حدود اربعه پلاک ثبتی عبارتست از شمال به طول 79متر به قطعه ایستگاه احداثی – شرقا" بطول 112متر به ایستگاه احداثی- جنوبا" بطول 91متر به جاده اصلی و غربا" بطول 6/127متر به قطعه مستثنیات

مشخصات اعیانیهای احداثی در عرصه ملک :

1-    سالن تولید با سازه سوله صنعتی به مساحت حدود 2300مترمربع (24*96) با ارتفاع ستون حدود 10 متر و ارتفاع تا تاج حدود 40/12متر با پوشش ورق گالوانیزه توری مرغی و عایق پشم و شیشه با کف بتن ،دیوارآجری و درب و پنچره های فلزی و نمای بیرونی پلاستر ماسه و سیمان سفید و داخل سالن انبار ابزار با دیوارآجری و سقف طاق ضربی به مساحت حدود 67متر مربع با نمای پلاستر سیمان سفید

2-    سالن مونتاژبا سازه سوله صنعتی به مساحت حدود 1200مترمربع (20*60)با ارتفاع ستون حدود 10متر و ارتفاع تاج حدود 12 متر و به مساحت حدود 1200متر مربع با پوشش ورق گالوانیزه ،توری مرغی و عایق پشم و شیشه با کف بتن ،دیوارها آجری با پنجره های فلزی و نمای بیرون آجر با بند کشی

3-    سالن تراشکاری با سازه سوله صنعتی با پوشش ورق گالوانیزه و توری مرغی و عایق پشم و شیشه با ارتفاع ستون 6 متر و ارتفاع تاج حدود 7 متر و به مساحت حدود 230(5/18*5/12)متر مربع +لینتو به عنوان انبار ورق به مساحت حدود 120متر مربع با سقف با پوشش ورق با کف بتن ،دیوارها آجری و درب و پنچره از پروفیل آهنی +انبار ورق کارگاه مذکور به مساحت حدود 390متر مربع با سازه سوله صنعتی با پوشش ورق گالوانیزه  توری مرغی و عایق پشم و شیشه با درب ورودی بزرگ آهنی از محوطه با ستون به ارتفاع حدود 9 متر و ارتفاع تاج حدود 11 متر،کف بتن نمای سمت سالن مونتاژآجر بند کشی و مابقی بدنه پلاستر سیمان سفید که جمع زیر بنای سالن تراشکاری با انبارهای مربوطه آن حدود 740 متر مربع

4-    سالن پرس و گیوتین با سازه سوله صنعتی و با پوشش ورق گاوانیزه ،توری مرغی و عایق پشم و شیشه به مساحت حدود 230متر مربع ستون به ارتفاع حدود 6 متر و ارتفاع تاج حدود 70/7متر با کف بتنی ،دیوارها آجری ،درب و پنجره فلزی و نمای بیرونی سیمان سفید +لینتو مجاور آن به مساحت 110قسمتی با سقف طاق ضربی با تیر آهن و یک دهانه با پوشش ورق با کف بتن و بدنه پلاستر سیمان سفید که جمع فضای کارگاه پرس و گیوتین حدود 340متر مربع

5-    انباری مجاور سالن برش و گیوتین با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و ارتفاع حدود70/4متر و مساحت حدود 120مترمربع با کف بتنی و دیوارها آجری و درب و پنجره آهنی

6-    ساختمان اداری در دو طبقه (تقربیا" زیر زمین +همکف ) هر طبقه با زیر بنای حدود 300متر مربع ،اتاق مجاور خر پشته به مساحت حدود 15 متر مربع که ساختمان مذکور با دیوار آجری و سقف طاق ضربی احداث شده و طبقه همکف شامل فضاهای اداری و طبقه زیر زمین شامل تاسیسات غذاخوری و سرویس های بهداشتی ،نمای ساختمان پلاستر سیمان سفید ،درب و پنجره آهنی می باشد سرمایش ساختمان با کولر آبی و گرمایش آن با بخاری گازی می باشد و جهت استفاده از ساختمان نیاز به تعمیر و بازسازی  دارد

7-    ساختمان نگهبانی و سرویس بهداشتی جنب آن به مساحت حدود 20 متر مربع با کف سرامیک ،بدنه تا زیر سقف سرامیک ،نما سنگ ،درب و پنجره آهنی ،چهار طرف بالکن و پیاده رو به عرض حدود 60سانتیمتر و پشت بام ایزو گام و اتاق استراحت نگهبان به مساحت 5/12مترمربع با سقف طاق ضربی با تیر آهن و آجر و درب پنجره آهنی کف  موزاییک ،نما پلاستر سیمان سفید و پشت بام ایزو گام

8-    سالن رنگ با اسکلت فلزی بدنه سه طرف و سقف با پوشش ورق با سازه خر پا تک شیبه باکف بتن به مساحت 72 مترمربع

9-    انبار جزء-اتاق تابلو برق و اتاق کمپرسورو و سرویس بهداشتی به مساحت حدود 85 متر مربع با سقف طاق ضربی با تیر آهن و آجرنما سیمان سفید و درب و پنجره آهنی

10-    دیوار کشی محوطه با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان که سمت جاده اراک – قم قسمتی به صورت نرده و سایر قسمتها ی دیوار محوطه با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان  احداث و نمای آن سیمان  سفید می باشد

تاسیسات بر قرار شده در ملک :  ملک دارای  انشعاب برق به صورت پست هوایی با قدرت 200کیلو وات و انشعاب گاز با ظرفیت 160 متر مکعب در ساعت – انشعاب آب به قطر یک – چاه آب به شماره پرونده کلاسه 10746/1011 از شرکت آب منطقه ای می باشد

قیمت پایه مزایده ملک  : 118000000000ریال

  ب:(ماشین آلات و تجهیزات)

1-جرثقیل سقفی دوپل ظرفیت 10تن با دهانه 18 متر                         800000000ریال

2-جرثقیل سقفی تک پل ظرفیت 5 تن با دهانه 18 متر – وینچی                 600000000ریال

  3-جرثقیل سقفی دو پل ظرفیت 15 تن با دهانه 20متر                      900000000  ریال

4- جرثقیل سقفی دو پل ظرفیت 12تن بادهانه 20متر                           900000000ریال

5- جرثقیل مونو ریل وینچ 2تن دماگ                                       120000000ریال

6- جرثقیل مونو ریل زنجیری به ظرفیت 2 تن                                 300000000ریال

7- جرثقیل مونو ریل ظرفیت 2 تن با دهانه 15 متر زنجیری برقی                   370000000ریال

8- جرثقیل دو پل ظرفیت 5 تن با دهانه 15 متر  وینچی                          550000000ریال

9- جرثقیل دستی زنجیری                                                   3000000ریال

10- تراش معمولی تبریز TN50 متری 5/1                                    250000000ریال

11- تراش معمولی توز چک                                                300000000ریال

12 – تراش معمولی                                                       500000000ریال

13- تراش معمولی  روس                                                 400000000 ریال

14- فرز بلغاری آرسنال 1992                                               350000000ریال

15- فرز لهستان                                                          280000000ریال

16- دریل رادیال چینی                                                  200000000  ریال

17- دریل ستونی روس                                                     60000000ریال

18 سنگ کف ساب                                                          40000000ریال

19- اره لنگ                                                              25000000ریال

20- سنگ دیواری                                                           3000000ریال

21- سه عدد رکتی فایر جوش گام الکتریک                                    90000000  ریال

22- دو عدد رکتی فایر جوش گام لینکلن                                       50000000  ریال

23- سه عدد رکتی فایر جوش گام الکتریک                                      90000000ریال

24- دو عدد رکتی فایر جوش                                                 50000000ریال

25- جوش 2co آورین میگ 600                                               35000000ریال 

26-چهار عدد رکتی فایر جوش متنوع                                             40000000ریال

27- جوش 2co  گام الکتریک 630                                             35000000ریال

28- رکتی فایر جوش  گام الکتریک                                             25000000ریال

29- پرس برک چکسلواکی طول 6متر تا ضخامت 15میلی متر                       800000000ریال

30- گیوتین آلمان شرقی طول 3متر تا ضخامت 15میلی متر                         600000000ریال

31- اره آتشی                                                               10000000ریال

32- باسکول 500کیلویی                                                       5000000ریال

33- پرس هیدرولیک کوچک ایرانی 70تن                                       150000000 ریال

34- پرس هیدرولیک بزرگ  ایرانی 100تن                                      250000000ریال

35- کپسول اکسیژن متفرقه                                                      2000000ریال

  36- ده عدد کپسول گاز بوتان 11کبلویی متفرقه                                    5000000ریال 

  37- کمپرسور موبایل فرانسوی 800 لیتری                                        40000000ریال

38- کمپرسور موبایل                                                          25000000ریال

39- مخزن گازوئیل 6000لیتری                                                 15000000ریال

40- نورد سه غلطکه  ایرانی 3 متری تا 8میلیمتر ضخامت                           150000000ریال

41- نورد سه غلطکه  ایرانی 2 متری                                           150000000ریال

42- بورینک UNIONآلمانی                                                1400000000ریال

43- دستگاه پانچ                                                              50000000ریال

44- مخزن آب فلزی 12 متری ارتفاع 20000متری                                 320000000ریال

45- کمگرسواسکرو کمپرسور خانه  ایرانی 4000-                                 300000000  ریال

46- دستگاه رول بازکن تا 3میلیمتر ضخامت                                       220000000ریال

47- سه عدد قیچی ورق بردستی اهرمی                                             7500000ریال

48- دریل ستونی                                                               15000000ریال

49- آون خشک کن الکترود                                                       1000000ریال

50- چهارعدد تیفور زنجییری                                                     40000000ریال

جمع قیمت پایه ماشین آلات و تجهیزات (50 آیتم)            11921500000ریال   

                                                    مدیر تصفیه شرکت ورشکسته حنیفارم - خوشدونی                  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی