مزایده آهن آلات اسقاطی  - آگهی 50891

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 477
نام دستگاه مزایده گزار: اداره آموزش و پرورش منطقه 
شماره مزایده 1098000477000001
عنوان مزایده : فروش آهن آلات اسقاطی 
تاریخ انتشار 98.7.28
مهلت بازدید 98.7.19
مهلت ارائه پیشنهاد 98.7.28
زمان بازگشایی تاریخ 98.7.28 
زمان اعلام برنده 98.7.28 
شماره تماس:04433322001
نمابر:04433322484
www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی