مزایده  اقلام فلزی مازاد و ضایعات آهن، لوله و اتصالات پلی اتیلن، کامیون بنز و... - آگهی 50890

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) شماره 2/98 
تاریخ نوبت 1: 98.07.16
تاریخ نوبت 2: 98.07.17
شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسکونی و چند گروه از لوله و اتصالات و اقلام مازاد بر نیاز و مستعمل خود و یک دستگاه کامیون بنز اسقاطی را به شرح ذیل طبق اسناد و شرایط مزایده از طریق مزایده عمومی کتبی به فروش برساند. از کیه متقاضیان دعوت می گردد جهت خرید اسناد و شرایط مذکور به مبلغ 300.000 (سیصد هزار) ریال از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز پنجشنبه مورخ 98.07.25 از سایت اینترنتی www.setadiran.ir دریافت نموده و جهت بازدید از دو واحد آپارتمان مسکونی واقع در کوی استادان و دیگری واقع در ملایر با شماره های تماس مندرج در شرایط مزایده فروش آپارتمان هماهنگ نمایند و جهت بازدیدانواع لوله و اتصالات و اقلام مازاد بر نیاز و مستعمل و کامیون بنز اسقاطی در محل سد آبشینه واقع در ابتدای جاده ملایر با هماهنگی شماره های تماس مندرج در شرایط مزایده از تاریخ 98.07.17 تا پایان ساعت اداری مورخ 98.08.08 حضور بهم رسانند. میزان سپرده شرکت در مزایده کتبی به ترتیب برای هر ردیف در جدول زیر مشخص می باشد که می بایستی طی ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای همدان و یا واریز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز و رسید وجه و یا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر مدارک پیشنهادی و شرایط امضا شده مهر و موم شده به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت بارگذاری نمایند. مهلت ارسال پاکت پیشنهادی قیمت جهت مزایده کتبی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98.08.09 می باشد. همچنین بازگشایی مدارک ارائه شده راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98.08.11 در محل شرکت آب منطقه ای همدان می باشد. ضمنا پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمایند.
9% مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده می باشد. ضمناً هزینه آگهی مزایده از برنده مزایده اخذ می گردد.
مزایده کتبی شامل 9 گروه

شرح کالا قیمت پایه ریال میزان سپرده ریال
 آپارتمان مسکونی واقع در استادان  14.377.000.000  718.850.000
 آپارتمان مسکونی واقع در ملایر  1.559.600.000  78.000.000
 اقلام فلزی مازاد و ضایعات آهن  356.500.000  17.825.000
 لوله و اتصالات جی آر پی  357.000.000  17.850.000
 لوله و اتصالات پلی اتیلن  125.094.480  6.254.724
 لوله و اتصالات چدنی  11.073.260.000  553.663.000
 لوله و اتصالات فولادی  913.265.000  45.663.250
 لوله آزبست  161.070.000  8.053.500
 کامیون بنز اسقاطی  -  20.000.000

شرکت آب منطقه ای همدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی