مزایده انواع لاستیک و تیوب،گرانول لاستیک،مخزن اب پلاستیکی و... - آگهی 50885

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581000047
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اصلاحیه:

پیرو اگهی به شماره 98010464581000041مورخه 98/7/13مزایده اموال منقول نوبت دوم اصلاح وتاریخ مزایده از تاریخ 98/7/8به تاریخ 98/8/13اصلاح میگردد.بسمه تعالی

  آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم              

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970429برمحکوم له: ابوالفضل زارعی گمند محکوم علیه: محمدحسن بلندنظر به  خواسته تخلیه  و مبلغ نیم درصد بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه و توقیف اموال پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/08/13روز دوشنبه  از ساعت 12 الی13 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع در تبریز چهار راه لاله مجتمع شهید قدوسی بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده  مزایده به هرعنوان انصراف نماید ده  درصد مبلغ پیشنهادی  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد  شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند  1- حدود 50تن انواع لاستیک و تیوب هر کلیو 1500ریال جمع مبلغ 75/000/000ریال 2- حدود 1000کلیو سیم لاستیک فی 25000ریال جمعا مبلغ 25/000/0000ریال 3- حدود 10تن گرانول لاستیک هر کلیو 9000ریال جمعا مبلغ 90/000/000ریال4- سایر وسایل موجود در محوطه شامل مخزن اب پلاستیکی 5000لیتری سفید رنگ-یخچال-بخاری گازی-میز و صندلی ومیز اهنی جمعا به مبلغ 50/000/000ریال جمع کل 240/000/000ریال توضیح بر اینکه وزن تقریبی بوده و وزن واقعی پس از توزین با سکول مشخص خواهد شد                                           

  دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز -موسی نجاتی

استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی