مزایده صدور سند چهار دستگاه خودرو - آگهی 50884

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3521 
نام دستگاه مزایده گزار اداره کل دامپزشکی استان
شماره مزایده: 1098003521000001
شماره مزایده مرجع: 1
عنوان مزایده: فروش صدور سند چهار دستگاه خودرو به شرح پارتی های پیوست
تاریخ انتشار از تاریخ 1398.07.15 ساعت 08:00 تا تاریخ 1398.07.30 ساعت 13:00
مهلت بازدید از تاریخ 1398.07.15 تا تاریخ 1398.07.30 روزانه از ساعت 08.000 تا ساعت 13:30
توضیحات: امکان بازدید در ساعات اداری از روز شنبه تا پنج شنبه فراهم می باشد
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1398.07.16 ساعت 08:00 تا تاریخ 1398.07.30 ساعت 13:00
زمان بازگشایی تاریخ 1398.08.01 ساعت 00: 10
زمان اعلام برنده تاریخ 1398.08.02 ساعت 10:00
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالها از انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 7 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش 
شماره تماس:07633662376
نمابر:07633667830

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی