مزایده سه دستگاه خودرو سواری - آگهی 50879

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 1098004742000003
شماره مرجع 03/98
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل بازرسی استان اصفهان
عنوان مزایده: فروش سه دستگاه خودرو سواری
مهلت بازدید از تاریخ 98.7.16 تا تاریخ 98.7.25 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.7.15 ساعت 11 تا تاریخ 98.7.28 ساعت 19
زمان بازگشایی تاریخ 98.7.29 ساعت 19
شماره تماس:03132670572
نمابر:03132670583
سایت ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی