مزایده خودروی سواری پژو 508 - آگهی 50878

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
فروش خودروی سواری پژو 508 نوبت دوم
شهرداری گلپایگان در نظر دارد فروش خودروی سواری پژو 508  به شرح زیر به صورت مزایده کتبی اقدام نماید
متقاضیان می توانند جههت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید ا زخودروی مذکور همه روزه به جزء ایام تعطیل از ساعت 14/3ک0 الی 16 شماره تلفن های 40-5742103-031 رئیس اداره مالی و ذیحسابی شهرداری تماس و با یه سایت شهرداری به نشانی WWW.GOLPAYEGANCITY.IR مراجعه نمایند
شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری بع شماره 0104823679008 نزد بانک ملی شعبه غدیر واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری گلپایگان ضمیمه پیشنهاد خود نمود در پاکت الف و تحویل نمایند
شرایط مزایده
1. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398.8.6 در دو پاکت لاک و مهر شده به شرح زیر تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند
پاکت الف: محتوی سپرده شرکت در مزایده در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی
پاکت ب: محتوی یکبرگ آگهی مزایده و فرم پیشنهاد قیمت که متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با نشانی محل سکونت و شماره تلفن قید و ذیل آن را امضاء نموده باشد
کلیه هزینه های ان تشار آگهی، نقل و انتقال و دفترخانه به عهده برنده مزایده می باشد
 به نرخ پیشنهادی برنده مزایده 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد که پرداخت آن برعهده برنده مزایده خواهد بود
 پس از ابلاغ رای کمیسیون معاملات عالی به برنده مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته می بایستی نسبت به ورایز کبل مبلغ پیشنهادی به حساب شهرداری اقدام در غیر این صورت ضمانت نامه مربوطه به نفع شهرداری ضبط و به همین ترتیب با نفرات دوم و سوم رفتار خواهد شد
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398.8.6 می باشد
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر مناقصات سایت پارس نماد مراجعه فرمایید

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی