مزایده قطعات توربین گازی GEF9 مدل 9161 - آگهی 50876

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شماره 1098005011000002 نوبت دوم 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد قطعات توربین گازی GEF9 مدل 9161 شامل 6 ست شرودسگمنت مرحله اول و 3 ست ترانزیشن پیس خود را به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETADIRAN.IR و با شماره مزایده 1098005011000002 (شماره سیستمی) به صورت الکترونیکی به فروش برساند
- زمان انتشار اسناد در سایت: روز سه شنبه مورخ 98.7.16 ساعت 9 صبح 
- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا روز دوشنبه مورخ 98.7.29 ساعت 8 صبح 
- تاریخ بازدید: شنبه 98.7.20 الی یکشنبه 98.7.21 از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر 
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا روز دوشنبه مورخ 98.7.29 ساعت 8 صبح 
- زمان بازگشایی: روز دوشنبه مورخ 98.7.29 ساعت 10 صبح 
- زمان اعلام به برنده: روز سه شنبه مورخ 98.7.30 ساعت 10 صبح
شرایط مزایده 
شرکت فعال در زمینه نیروگاهی به شرح ذیل می توانند در مزایده شرکت نمایند
تولیدکنندگان برق دارای پروانه تولید
بهره بردارن نیروگاه دارای پروانه صلاحیت O & M
تامین کنندگان کالا و خدمات تخصصی برق دارای رزومه مرتبط که صلاحیت به تایید کمیسیون مزایده برسد
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکتها ، اعلام به برنده، واریز وجه، مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه امکان پذیر می باشد
- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
- علاقمند به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با سامانه ستاد تماس حاصل نمایند
لازم به ذکر است هزینه آگهی مزایده نیز از برنده دریافت خواهد شد
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی