مزایده یک دستگاه خودپرداز (ATM) - آگهی 50871

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461229200047
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان محمودآباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

              آگهی مزایده نوبت اول

به حکایت پرونده کلاسه 970509  اجرای احکام حقوقی محمودآباد و به نیابت از دادگستری شهرستان آمل ،  محکوم علیه اقای محمدمهدی دریاباری محکوم هست به پرداخت مبلغ 7633287151  ریال در حق محکوم له اقای محمد قدمی با وکالت اقای توکلی  در این دادگاه و مبلغ  380579857 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه و معرفی یک دستگاه خودپرداز (ATM)  دست دوم (کارکرده) نسبت به توقیف و ارزیابی ان اقدام گردید که مشخصات ان عبارتند از :

مورد توقیفی یک دستگاه خودپرداز (ATM) دست دوم (کارکرده) البته در حد نو به نام بنکیت به شماره 2S.900AS70F15 ساخت کشور سوئد می باشد که در روز بازدید در قسمت انبار شرکت در کنار سه دستگاه دیگر از این نوع وجود داشته و امکان وصل برق و ازمایش از انجام صحت مقدور نبوده ولی حسب اظهارات حافظ امین دستگاه سالم و در حد نو بوده و اماده بهره برداری می باشد. ضمنا محل نگهداری دستگاه در شهرک صنعتی تشبندان شرکت سیماب شیر می باشد لذا نتیجتا ارزش دستگاه مزبور به شرط سالم بودن به مبلغ 630000000 ریال (ششصد و سی میلیون ریال) براورد و تعیین گردیده ؛ لذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق مزایده  در تاریخ  1398/08/12 ساعت11:00صبح درشعبه اجرای احکام حقوقی دادگاه محمودآباد و در صورت نیاز در محل به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی محمودآباد مراجعه نمایند.مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد همچنین 10 درصد مبلغ اعلامی آن فی المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

دادورز اجرای احکام حقوقی محموداباد - اسدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی