مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1388 - آگهی 50861

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468611300100
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اراک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده نوبت اول

به اطلاع عموم می رساند موجب پرونده اجرائی شماره 981374  ج1 صادره از شعبه اول اجرای احکام حقوقی اراک

در خصوص فروش یک دستگاه پژو 206 بامشخصات به شرح متن اگهی که توقیف شده به مالکیت سیمین قبادپور توسط این اجرا به مزایده و توسط کارشناس با مشخصات زیرتوصیف و ارزیابی گردیده گردیده است

تاریخ مزایده :روز شنبه 11 /8 / 98  راس ساعت 10 صبح می باشد .

مکان برگزاری مزایده :شعبه اول  اجرای احکام حقوقی دادگستری اراک بعد از میدان امام حسین شهرک الغدیر  ساختمان دادگاه های حقوقی و کیفری دادگستری استان مرکزی طبقه همکف اتاق 103 شعبه پنجم اجرای احکام مدنی (شعبه اول اجرای احکام متمرکز) ازطریق مزایده به فروش می رسد.

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال مذکور بازدید نمایند و ده درصد مبلغ پایه  را در روز موعود قبل از شروع مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171295310006 نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض آن را تحویل اجرای احکام حقوقی شعبه اول اجرای احکام  دادگستری اراک دهند.برنده مزایده کسی خواهدبود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند.

خودرو در پارکینگ قدس می باشد .

مشخصات مال مورد مزایده :

یک دستگاه پژو 206 به شماره انتظامی 761  ص 67  ایران 47  مدل 1388  خاکستری متالیک

بعلت عدم شارژ باطری خودرو روشن نشد ،کارکرد نامشخص لاستیک های عقب صاف و لاستیک های جلو 50 %  فاقد ضبط صوت و زاپاس  ،دور رنگ غیر فابریک گلگیرهای عقب و صندوق عقب دارای ضربه

با توجه به مدل و نوع خودرو و شرایط ذکر شده ، قیمت خودروی فوق در بازار معاملاتی مبلغ : 000 /000 /400 ریال (چهل میلیون تومان ) تعیین و به عنوان قیمت پایه ارزیابی و پیشنهاد می گردد و به مزایده گذاشته خواهد شد.

دادورز شعبه اول  اجرای احکام مدنی اراک حبیبه نوروزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی