مزایده یکدستگاه خودروی سواری پراید صبا GTXI  - آگهی 50858

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان
نشانی: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار
موضوع مزایده: فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید صبا GTXI 
(سیستم دوگانه سوز CNG (رنگ نقره ای متالیک و مدل 1384)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال): پانزده میلیون ریال
نحوه دریافت اسناد: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir
زمان دریافت اسناد و بازدید: از روز دوشنبه مورخ 98.07.15 لغایت روز شنبه مورخ 98.07.20
نحوه واریز مبلغ تضمین: واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 2176372502002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی زنجان به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان ـ قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی
مهلت و محول تحویل: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 98.08.02 (دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان) و ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد
زمان و محل گسایش پیشنهادات: ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 98.08.04 در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان (دفتر معاونت توسعه منابع)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی