مزایده 22 دستگاه خودروی سبک - آگهی 50852

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش 22 دستگاه خودروی (دست دوم)  
کد مزایده 98/001 (نوبت دوم)
شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان در نظر دارد تعداد 22 دستگاه خودروی سبک مختلف دست دوم خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398.07.28 جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و حداکثر تا ساعت 16 همان روز نسبت به ثبت پیشنهاد خود در سامانه فوق الذکر و همچنین تحویل پیشنهاد در پاکت های در بسته و ممهور فقط به حراست این شرکت واقع در تهران، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج، نرسیده به پل کن اقدام و ر سید اخذ نمایند.
جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10روز دوشنبه مورخ 1398.07.29 تشکیل می گردد.
سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه می باشد.
آدرس محل بازدید: تهران، کیلومتر 5 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، نرسیده به پل کن، ترمینال پایانه یک (ساعت بازدیدی شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16)
حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی