مزایده جمع آوری و چوب خشک،ضایعات محوطه سازمان و.... - آگهی 50846

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملارد در نظر دارد برش ، جمع آوری و فروش چوب خشک سطح شهر و غرفه میدان آرش و کافی شاپ گردشگری پارک ملت و غرفه روبروی سازمان فضای سبز را به اشخاص واجد شرایط از طریق فراخوان برگزاری مزایده عمومی و همچنین ضایعات محوطه سازمان را از طریق برگزاری مزایده حضوری واگذار نماید 
شرایط شرکت در مزایده 

ردیف  موضوع نوع مزایده مبلغ پایه اجاره ماهیانه ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال توضیحات
1 برش ، جمع آوری و فروش چوب خشک سطح شهر  مزایده عمومی   -- 32.000.000 مدت قرارداد یکسال 
2 غرفه میدان آرش  مزایده عمومی  13.000.000 7.800.000 مدت قرارداد یکسال 
3 کافی شاپ گردشگری پارک ملت مزایده عمومی  14.000.000 8.400.000 مدت قرارداد یکسال 
4 غرفه روبروی سازمان مزایده عمومی  20.000.000 12.000.000 مدت قرارداد یکسال 
5 فروش ضایعات محوطه سازمان مزایده حضوری  -- 25.000.000 --

برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه انصراف دهند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 98.7.16 الی 98.7.26 از ساعت 9 الی 14/30 به امور قراردادهای سازمان سیما مراجعه نمایند و از تاریخ 98.8.23 الی 98.8.4 تا ساعت 14 پیشنهادهای خود تحویل دبیرخانه سازمان تحویل نمایند زمان گشایش پینشهادها روز شنبه ساعت 14/30 مورخ 98.8.4 می باشد 
هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 
متقاضیان جهت اخذ اسناد مزایده باید مبلغ 500.000 ریال به حساب درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد به شماره 100833475055 واریز و همراه با کارت شناسایی به امور قراردادهای مراجعه نمایند. سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است 
سایر اطللاعات در اسناد مزایده درج می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی