مزایده شمش فولادی - آگهی 50843

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی فروش شمش فولادی 
نوبت اول 
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد  حدود 800 (هشتصد) تن شمش فولادی نرمال و حدود 5000 (پنج هزار) تن شمش فولادی درجه دو (لوزی، ترک طولی، حباب دار و...) و در محل دپوی خود واقع در شهرستان سیرجان کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر را با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

شماره مزایده  شرح مقدار مشخصات 
3 - 98  شمش فولادی  شمش فولادی با سطح مقطع 150 * 150 با وزن کل تقریبی 800 تن  مطابق جداول آنالیز شیمیایی مندرج در اسناد مزایده 
شمش فولادی درجه دو  شمش فولادی با سطح مقطع 150 * 150 و 130 * 130 با وزن کلی تقریبی 5000 تن  شمش های لوزی، حباب دار و ترک دار 

بدینوسیله از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی علاقه مند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی تمایل خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل   dkmsjsco@gmail.cim ارسال نمایند
شرایط: 
- شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است 
- شرط بازگشایی پاکت های زمایده ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شرکت ها یا اشخاص حقیقی واجد شرایط می باشد 
- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد 
- شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 03442273806 
نحوه دریافت اسناد مزایده 
تماس با دبیرخانه کمیسیون معاملات به شماره تماس 03442273806 
ارسال تمایل به آدرس ایمیل:  dkmsjsco@gmail.cim 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال) 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی