مزایده چوب درختان چنار و کاج - آگهی 5076

منقضی شده
شرح آگهی :

شرکت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان - ابتدای جاده آق قلا در نظر دارد فروش اقلام ذیل را از طریق مزایده حراج به واجدین شرایط واگذار نماید. 

نوع کالا مقدار حدودا قیمت پایه به کیلو /ر ریال ضمانتنامه شرکت در مزایده
فروش درختان چنار و کاج 400 تن 700.000.000 70.000.000

زمان مزایده حراج: مورخ 96.10.24 روز یکشنبه ساعت 11 صبح در شرکت آب منطقه ای گلستان، دفتر مدیرعامل
وجه فروش: در مقابل فروش وجه آن به صورت 50 درصد نقدی و باقی مانده در مقابل تناژ و وزن چوب دریافت و هرگونه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات برعهده خریدار می باشد و همچنین قطع درختان و حمل و بارگیری و جمع آوری و پاکسازی نخاله چوب به عهده خریدار می باشد. 
ضمانتنامه شرکت در مزایده حراج: مبلغ ضمانت شرکت در مزایده حراج را به حساب شماره 2175084751002 ملی سیبا واریز و در تاریخ 96.10.24 فیش آن را تحویل و در جلسه مزایده (حراج) شرکت نمایند. 
حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداران که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار می شود چنانچه داوطلب به حداقل (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و عنداللزوم مورد معامله مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد و این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. مدت معامله 10 روز کاری مدت اعتبار قیمت 60 روز می باشد. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ایام هفته و در وقت اداری با شماره تلفن 32627860 - 017 تماس حاصل نمایید و یا به سایت ذیل مراجعه نمایید. 
آدرس سایت معاملات وزارت نیرو http://tender.wrm.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://iets.mporg.ir
شرکت آب منطقه ای گلستان: http://gsrw.ir
سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی: http://tender.bazres.ir
سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir
انتشار نوبت اول: 96.10.17
انتشار نوبت دوم: 96.10.19
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی