مزایده چوب های واقع در بوستان - آگهی 5037

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به فروش چوب های واقع در بوستان ریاضیات از طریق مزایده کتبی اقدام کند، بنابراین متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 96.10.28 به امور مالی سازمان به نشانی نیشابور- خیابان فردوسی شمالی 11 سازمان پارکها و فضای سبز تحویل دهند.
شرایط شرکت در مزایده: متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مزایده به نشانی فوق مراجعه کنند.
1- متقاضی باید مبلغ 2.500.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 0105652437002 بانک ملی ایران شعبه طالقانی واریز و اصل فیش واریزی را ضمیمه پیشنهاد کند در غیر این صورت پیشنهاد آن مورد قبول نخواهد بود
2- برنده مزایده حداکثر 3 روز کاری از زمان اعلام سازمان مهلت دارد تا نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند در غیر این صورت سپرده آن به نفع سازمان ضبط خواهد شد
3- سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است
4- قیمت پایه ارزیابی به صورت ماهانه است.
5- سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است

ردیف مکان قیمت پایه ارزیابی شده (ریال) قیمت پیشنهادی (ریال) نوبت مزایده
1 چوب با قطر بالای 30 سانتیمتر 4500   اول
2  چوب با قطر زیر 30 سانتیمتر 2000   اول

ناصر صدیقی- سرپرست سازمان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی