مزایده قطعات هلیکوپتر بل 212 - آگهی 50091

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده عمومی 
شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام در نظر دارد  قطعات هلیکوپتربل 122 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی یا واریز نقدی 
مهلت و نحوه خرید اسناد : از روز چهارشنبه مورخ 98.7.10 لغایت 98.8.4 و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی www.setadiran.ir 
مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 98.8.18 و از طریق بارگذاری در سامانه مذکور 
بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 روز یکشنبه 98.8.19 
مهلت و محل بازدید: زمان بازدید از تاریخ 98.7.13 تا 98.8.14 بوده و محل بازدید استان البرز - کرج - مهرشهر - جاده ماهدشت - فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام و با هماهنگی قبلی با شماره 33266037 -  026 دفتر معاونت هوانوردی و امور فرودگاهی یا 33266182 - 026 دفتر معاونت توسعه و امور پشتیبانی واحد امور قراردادها پیمانها می باشد 
اطلاعات تکمیلی در اسناد مزایده در سایت مذکور 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی