مزایده کنسانتره نفلین سینیت - آگهی 47940

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 83- 98/7 ت نوبت دوم  
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظردارد مزایده عمومی فروش جمعا 2200 تن کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های 500، 700 و 1000 تنی را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به شماره ثبت ستاد 1098001028000024 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده جمعا 550.000.000 پانصد و پنجاه میلیون ریال و واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی برگزار نمایند 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ده صبح 98.7.16 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت 17 روز شنبه 98.8.11 می باشد 
علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال از طریق سامانه ستاد به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی و شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 021-85193768 و مرکز 021-27313131 حاصل نمایند
 و یا به ادرس اینترنتی  www.setadiran.ir مراجعه نمایند 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی