مزایده اسقاط 11 دستگاه خودرو غیرقابل شماره گذاری - آگهی 47791

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره مزایده: 1098000046000001
شماره مزایده مرجع 16951 
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل دامپزشکی 
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
عنوان مزایده: اسقاط 11 دستگاه خودرو غیرقابل شماره گذاری 
اطلاعات مجوز اداره کل اموار دولتی جهت فروش خودروهای مشمول کمیسیون ماده 2:
مزایده فروش خودروهای مشمول کمیسیون ماده 2 
مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.6.20 ساعت 9 تا تاریخ 98.7.1 ساعت 13
زمان بازگشایی تاریخ 98.7.2 ساعت 10 
زمان اعلام برنده تاریخ 98.7.1 ساعت 13
سامانه ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی