مزایده بچینگ، دستگاه خم میلگرد،کانکس مستعمل، بالابر برقی، تانکر، دستگاه فرز و .. - آگهی 47788

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463433700041
تاریخ صدور:1398/06/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهر بابک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
در پرونده کلاسه 980125 اجرای احکام مدنی دادگستری شهربابک قصد برگزاری مزایده و فروش اموالی از محکوم علیه شرکت عمران ابنیه ابیدر را که به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است  دارد :1- یکدستگاه بچینگ پلانت به همراه سه عدد سیلوی 70 تنی به مبلغ 361000000 تومان  - 2- بیست تن اسکافول دست دوم به مبلغ  42000000 تومان - 3- ده تن قالب پین و گوه ای  به مبلغ 21000000 تومان  - 4- تعداد 4 عدد دستگاه خم میلگرد ساخت شرکت پارس خاموت  به مبلغ 15200000 تومان- 5- تعداد سه دستگاه برش میلگرد ساخت شرکت پارس خاموت به مبلغ 9000000 تومان - 6- یک عدد کانکس مستعمل 6 متری  بدون محتویات داخل ان به مبلغ 18000000 تومان - 7- تعداد سه عدد کانکس 12 متری  بدون محتویات داخل انها به مبلغ 66000000 تومان - 8- یک دستگاه جوش کام الکتریک 3 فاز 500 آمپر به مبلغ 2000000 تومان - 9- یک عدد تانکر ذخیره گازوییل 5000 لیتری به مبلغ 1200000 تومان - 10- سه عدد تانکر ذخیره اب 5000 لیتری و 7000 لیتری و 20000 لیتری به مبلغ 4200000 تومان - 11- یک دستگاه بالابر برقی ساخت شرکت اوج بالابر که متحرک می باشد به مبلغ 2800000 تومان - 12- یکدستگاه بالابر ثابت برقی به مبلغ 1800000 تومان -13- یکدستگاه فرز سنگبری میزی با کلیه متعلقات به مبلغ 8000000 تومان - 14- یکدستگاه بتن ریز دستی به مبلغ 1000000 تومان و مجموع  ارزش 14 مورد فوق  553200000 تومان ارزیابی گردیده است  تاریخ مزایده وفروش 1398/07/02   ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام تعیین گردیده است  لذا از اشخاصیکه خواهان شرکت در مزایده وخریداری اموال مورد مزایده میابشند دعوت بعمل می آیدضمن هماهنگی با این اجراوبازدید از اموال  در خواست وپیشنهاد خودرا به همراه ده درصد از مبلغ پیشنهادی در پاکت درب بسته در تاریخ مقررفوق تحویل اجرای احکام نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و مورد مزایده به بالاترین پیشنهاد تعلق می گیرد و چنانچه شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته شده وظرف مهلتی که این اجرا تعیین نماید نسبت به پرداخت مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید مبلغ تودیع شده پس از کسر هزینه های قانونی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهر بابک-علی شفیعی

استان کرمان - شهرستان شهربابک - بلوار 15 خرداد - دادگستری شهرستان شهربابک - کدپستی : 775181157 تلفن : 03434114440-03434112030

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی