مزایده بیلت برنجی MS58 - آگهی 47773

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
صنایع شهدای مهام یزد در نظر دارد 600 تن بیلت برنجی MS58 سرب دار قطر 120 م.م خود را از طریق مزایده عمومی شماره 25- 98/ 90/ 5/ 6075 به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از انتشار آگهی تا تاریخ 98.6.25 جهت دریافت و تحویل اسناد ساعت 8 الی 15.30 با همراه داشنتن فیش نقدی به مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 26801030959 بانک سپه، به نشانی ذیل مراجعه نمایند
تاریخ بازگشایی 98.6.26 و هزینه چاپ آگهی و کارشناس رسمی به عهده برنده مزایده می باشد
نشانی: یزد، شهرک صنعتی خصر آباد، روبروی صنایع لاستیک، صنایع شهدای مهام یزد، معاونت بازرگانی
تلفن 37273243-035 دورنگار 37272471-035

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی