مزایده آهن آلات و اقلام ضایعاتی - آگهی 47767

منقضی شده
شرح آگهی :


آگهی مزایده اقلام ضایعاتی موجود در انبار منطقه 3 
شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق مزایده حضوری آهن آلات و اقلام ضایعاتی موجود در انبار منطقه 3 را به فروش برساند. لذا متقاضیان می بایست نسبت به واریز مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده به حساب ذکر شده اقدام نمایند:
شرایط مزایده:
1- واریز مبلغ 50.000.000 ریال به عنوان سپرده جهت شرکت در مزایده به حساب 21184388279162 نزد بانک انصار
2- مهلت اعتبار آگهی فوق تا تاریخ 98.6.23 می باشد
3- مزایده به صورت حضوری و در ساعت 10 صبح روز 98.6.24 در محل فوق الذکر برگزار خواهد گردید
4- بالاترین قیمت پیشنهادی اقلام و ضایعات که از سوی متقاضیان بصورت حضوری اعلام می گردد به عنوان برنده معرفی خواهد شد
5- فرد برنده می بایست ظرف مدت 48 ساعت نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حسابی که از سوی شهرداری اعلام خواهد شد واریز و در غیر این صورت سپرده افراد منصرف شده نفر اول تا سوم به ترتیب طبق ضوابط و مقررات به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را ندارد
7- شرکت در آگهی مزایده به منزله علم و آگاهی و اطلاع کامل از شرایط مزایده و قبول مفاد آن است
8- متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده از آهن آلات ضایعاتی در محل انبار منطقه 3 بازدید نمایند
9 -فروش براساس تناژ اقلام ضایعاتی و بصورت جاروب کش می باشد که جمعا بالاترین قیمت پیشنهادی متقاضیان قابل قبول خواهد بود

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی