مزایده خودروی سواری سمند LXeF7 مدل 1390 - آگهی 47579

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468707400008
تاریخ صدور:1398/06/16
شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اراک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مرحله اول           اموال  منقول

 به موجب اجرائیه شماره 9810428705200128 صادره از شعبه 32  شورای حل اختلاف اراک له  آقای جواد درختی فرزند حسین علیه آقای علیرضا آسنجرانی فراهانی فرزند محمد علی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 169/730/943ریال و نیم عشر دولتی به میزان7/500/000 ریال حسب تقاضای خواهان اموال ذیل توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس اقای سرهنگ جواد جان پناه به شرح زیر توصیف گردیده و مقرر است اموال در روز دو شنبه مورخ 1398/07/08 از ساعت 11 الی 11:30 در محل اجرای احکام حقوقی مستقر در شورای حل اختلاف اراک .

از طریق مزایده به فروش میرسد و به کسانی که بالاترین قیمت را خریدار باشند فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد.

اموال توقیفی جهت مزایده به شرح ذیل می باشد :

احتراما بازگشت به نامه شماره 980778 از خودرو به مشخصات ذیل بازدید شد ونظریه کارشناسی به شرح زیر اعلام میگردد.

شماره راهنمایی ورانندگی 161ج41 ایران 47نوع  سواری ،سیستم سمند LXeF7 مدل 1390،رنگ سفید،شماره موتور 14790008759،شماره شاسی 284402،وضعیت موتور در حد مدل ، وضعیت اطاق جلودارای ضربه به درب موتور رنگ غیر فابریک گلگیر [جلوسمت چپ تعویضی ،قابلیت شماره گزاری دارد،سایر مشخصات دوگانه سوز ، با اسناد آن مطابقت دارد ،ارزش 39/000/000 تومان معادل 390/000/000 ریال توضیحات بیمه شخص ثالث نامشخص -کارکرد 392285 کیلومتر ،درب جلو وعقب سمت راست دارای ضربه وفرورفتگی ،جلو پنجره شکسته،چراغ خط عقب سمت چپ شکسته ،گلگیر عقب سمت چپ دارای خط وخش وفرورفتگی درب صندوق عقب از ناحیه پشت دارای فرورفتگی ،درب جلو سمت چپ از قسمت بالا دارای فرورفتگی وفاقد پنل ضبط می باشد .   

دادورزشعبه 5 اجرای احکام  شورای حل اختلاف اراک

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی