مزایده ضایعات ورقھای ذوبی پرس شده - آگهی 4533

منقضی شده
شرح آگهی :
یک شرکت معتبر تولیدی و تحت پوشش در نظر دارد مقداری از ضایعات ورقھای ذوبی پرس شده خود به میزان 1000 تن را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز چھارشنبه مورخ 29.9.96 پس از درج این آگھی با تلفن 34760020-026 از ساعت 9 الی 15 تماس و پس از ھماھنگی ھای لازم نسبت به بازدید و دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنھاد قیمت اقدام نمایند. ضمنا ھزینه درج آگھی به عھده برنده مزایده می باشد.
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی