مزایده یک عدد قالب فولادی تزریقی دستگیره پلاستیکی - آگهی 44438

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581000037
تاریخ صدور:1398/06/24
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

  آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم               

  با سلام

    در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970815محکوم له: حسن صدیق نجاتی محکوم علیه: حسین اباذری به خواسته مطالبه مبلغ87/336/000ریال از بابت خواسته و مبلغ 4/366/000ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه و توقیف اموال پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ  سه شنبه روز98/7/9از ساعت 12 الی13 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع در تبریز چهار راه لاله مجتمع شهید قدوسی بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت  داده می شود برنده  مزایده به هرعنوان انصراف نماید ده  درصد مبلغ پیشنهادی  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شدطالبین  می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند اموال مزایده:یک عدد قالب فولادی تزریقی دستگیره پلاستیگی کابینت طرح گل و طرح پرستو وننی تخت بچه و پایه کابینت حسب اعلام سالم و بدون عیب می باشد که هر عدد30/000/000ریال ودر مجموع 120/000/000ریال توسط کارشناس بر اورد گردیده است./                                
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - رشید محمدپور

استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی