مزایده درختان در مسیر جاده و درختان جنگلی ریشه کن سیل آورده - آگهی 44435

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان در مسیر جاده جایگزینی پروژه احداث سد کلورد در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهشهر به حجم صنعتی 129/290 مترمکعب و حجم هیزمی  14/100 مترمکعب اقدام نماید. 
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت ادرای روز سه شنبه مورخ 98.5.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98.5.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.5.30 می باشد. 
2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 45.000.000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد.
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است. 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت، تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری - ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران- با کد پستی 95369-48158 می باشد.
آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان جنگلی ریشه کن سیل آورده بستر رودخانه مومیج خیل تا تنگه آذری شش رودبار در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه به حجم صنعتی 340/793 مترمکعب و حجم هیزمی 6/794 مترمکعب اقدام نماید. 
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت ادرای روز سه شنبه مورخ 98.5.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند.
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98.5.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.5.30 می باشد. 
2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 130.000.000 ریال به شماره حساب IR460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد.
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است. 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.
5- محل دریافت، تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری - ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران- با کد پستی 95369-48158 می باشد.
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی