مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن - آگهی 44428

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 5098005793000001 شماره مزایده مرجع 3170 
شهرداری ارکواز ملکشاهی در نظر دارد اجاره تاسیسات سنگ شکن را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETAD و با شماره مزایده 5098005793000001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید. 
زمان 98.5.15 ساعت8 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 98.5.15 لغایت 98.5.26
تاریخ بازدید 98.5.15 لغایت  98.5.26
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح تاریخ 98.5.27 لغایت ساعت 13 مورخ 98.6.5 
زمان بازگشایی پیشنهادات : 98.6.6 ساعت 10 صبح 
زمان اعلام برنده 98.6.9 ساعت 10 صبح 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (قسمت مزایده - اجاره) می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 500000 ریال از طریق سامانه ستاد به حساب شهرداری واریز گردد بارگزاری تصویر تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی که اصل آن به حراست شهرداری تحویل داده شده باشد ارسال پیشنهاد قییمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 
12- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مختصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ریال قابل مشهده بررسی و انتخاب می باشد.
3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تمای حاصل نمایند. 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021 - 41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود می باشد. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی