مزایده ماشین لی بل زن - آگهی 44426

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462836600077
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آبیک/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

    آگهی فروش اموال  منقول نوبت اول

شماره ی اجرایی 980250 و 980216 مطروحه در این اجرا محکوم له اقدام نمودند نسبت به توقیف  ماشین لی بل زن بنام (opp) فاقد پلیت سال ساخت 1394 کشور سازنده ایران شرکت کوشش گران خزر مستقر در سالن تولید است . این دستگاه بر اساس سفارش که بدنه و اجزا آن از آلومنیوم و استیل ساخته شده و دارای متعلقات الکتروموتور و جعبه دنده تغییر نیرو و قابل تنظیم دور برای الصاق برچسب با مشخصات مورد نیاز بر روی بدنه خارجی بطری ابعاد مختلف می باشد و ظرفیت تولید رسمی  آن 3000 بطری در هر ساعت است و سالم و قابل استفاده می باشد و یکی از اجزای اصلی سیستم خط تولید محسوب می شود با قیمت کارشناسی هفتاد میلیون تومان، که مصون از تعرض باقی مانده اقدام و قصد دارد در مورخه  98/5/30  رأس ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شهرستان آبیک با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای  عمومی و انقلاب شهرستان آبیک به فروش مال مشعور اقدام نماید مراسم و تشریفات مزایده حضوری بوده فروش اموال توقیفی از قیمت کارشناسی شده شروع و به شخص و یا اشخاص که بالاترین قیمت را کتبا پیشنهاد نمایند منتقل می گردد طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از مراسم مزایده جهت مزید اطلاع به این اجراء مراجعه نموده تا ضمن هماهنگی لازم که به عمل خواهد آمد نسبت به بازدید از مال مزبور اقدام نمایند وشرکت کنندگان در  مزایده می بایست بدواً 10% قیمت پیشنهاد شده را فی المجلس پرداخت  وبرنده مزایده بایستی  الباقی آن را حداکثر ظرف مهلت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه خریدار مابقی وجه مورد نظر را در موعد مقرر واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط می گردد و مزایده برای بار دوم تجدید می گردد تشریفات مزایده با رعایت ترتیبات مواد 113 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد . اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آبیک

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی