مزایده خودروی نیسان دوکابین و خودروی مزدا دو کابین - آگهی 44417

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شماره 2-98
فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری 

1 خودروی نیسان دوکابین (پیکاپ) مدل 1384
2 خودروی مزدا دو کابین مدل 1384

اداره کل دامپزشکی استان همدان در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت ( setadiran.IR و با شماره مزایده 1098003305000002 بصورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار آگهی در سایت مورخه 98.5.14 می باشد، مهلت دریافت اسناد و بازدید از تاریخ 98.5.15 ساعت 8 صبح الی 98.5.22 ساعت 14می باشد، مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 98.5.15 لغایت 98.5.24 ساعت 14 می باشد، زمان بازگشایی ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخه 98.5.26 و زمان اعلام به برنده اول مورخه 98.5.27 می باشد
محل بازگشایی و اعلام برنده در ساختمان اداره کل دامپزشکی استان همدان می باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل: خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر است. 
2-  پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد، از اقلام  موضوع مزایده، واقع در پارکینگ اداره کل دامپزشکی استان به نشانی: همدان - بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی - روبروی اداره جهاد کشاورزی شهرستان همدان بازدید بعمل آورند. 
3-  اگر سپرده بصورت فیش بانکی با ضمانت نامه باشد مزایده گر می بایست نسبت به بارگذاری فیش با ضمانت نامه مربوطه در سامانه مزایده و تحویل اصل فیش به دستگاه مزایده گذار اقدام نماید. 
4. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن)  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41394 
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768-021 
اداره کل دامپزشکی استان همدان: 4-08132651801 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( www. setadiran . ir)، بخش | ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.
« روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان همدان » 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی