مزایده واگذاری تاسیسات شن شویی وماشین آلات شامل یکدستگاه ماسه شور و.... - آگهی 44399

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
شهرداری قاسم آباد در نظر دارد نسبت به واگذاری تاسیسات شن شویی و ماشین آلات خود شامل یک دستگاه ماسه شور ، دو دستگاه لودر ، دو دستگاه کمپرسی از طریق مزایده به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ صدور آگهی مورخ 98.5.16  به مدت 5 روز تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98.5.20 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. 
شرایط مزایده : 
مبلغ پایه اجاره سالیانه واحد شن شویی و ماشین آلات متعلقه 1.680.000.000 ریال می باشد. 
واریز مبلغ 84.000.000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 308566636  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری قاسم آباد یا ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
در صورت انصراف نفر اول تا سوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد. 
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 98.5.26 می باشد. 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98.5.27 می باشد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 55723544 - 051 داخلی 105 امور مالی تماس حاصل فرمایید. 
آدرس : خراسان رضوی - شهرستان خواف - شهر قاسم آباد - ساختمان شهرداری
اصغر دلیری سیوکی - شهردار قاسم آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی